”Kompetenta och väl fungerande chefer är viktiga för en organisations framgång. ELLA skapar förutsättningar för att lyckas med denna utmaning.”

Ann Lapidus är personalvetare med lång chefs- och konsulterfarenhet inom försäljning och Human Resources.