I Norge där ELLA lanserades hösten 2019 har man redan användare på tio olika företag och organisationer. – Alla som känner igen problemet med att få nya ledare att göra rätt faller direkt för ELLA, säger Per-Harald.

Orden är Per Harald Finnengs, en av grundarna till ELLA.