– Under mina 30 år som konsult inom ledarskapsutveckling har jag gång på gång sett hur ledare i nya roller misslyckas, redan under de första 100 dagarna. Men få organisationer har satsat på stöd till dessa nya ledare, särskilt om de befinner sig en bit från toppen. Det är helt enkelt för dyrt och tidskrävande. 

Orden är Per Harald Finnengs, en av grundarna till ELLA som är i Stockholm för att träffa det svenska ELLA teamet. 

För trion Richard Taylor, Svein Hennum och Per-Harald, alla med lång erfarenhet av ledarskapsutveckling och chefsrekruttering, blev framväxten av den digitala tekniken nyckeln till att ge fler nya ledare rätt verktyg för att lyckas och lyckas snabbare. 

Så föddes idén till ELLA som det har tagit tre år att utveckla. 

– I ELLA har vi samlat det bästa av best-practice kring ledarskapets första 100 dagar och det unika är att den nu finns tillgänglig just när kunskapen behövs. Kostnaden i både tid och pengar blir dessutom bara en bråkdel jämfört med andra alternativ, säger Per-Harald. 

ELLA finns än så länge i Norden och är på väg att lanseras också i Storbritannien. 

– Vi tänker globalt säger Per Harald som tror och hoppas på en expansion i många länder. 

I Norge där ELLA lanserades hösten 2019 har man redan användare på tio olika företag och organisationer. 

– Alla som känner igen problemet med att få nya ledare att göra rätt faller direkt för ELLA, säger Per-Harald.