Den som får ett nytt uppdrag är starkt motiverad att göra sitt yttersta och är därmed extra mottaglig för att ta till sig stöd och kunskap. Men samtidigt är den första tiden fylld av krav från chefer, medarbetare, kunder, kollegor och det är svårt att få tiden att räcka till.

Med ELLA bestämmer den nyblivna ledaren själv när och hur hen vill arbeta med metoden. Genom digitaliserad best practice skräddarsys ELLA helt efter användarens behov och frågor. 

I vissa moment uppmanas användaren att kommunicera med sin chef, i andra till att ta beslut, ibland att prata med sitt team eller i vissa fall bara ta sig tid att reflektera över sitt eget ledarskap eller söka ytterligare kunskap. Den som använder verktyget får automatiskt individanpassade analyser och utvärderingar av hur det går med tips om åtgärder. Analyser och testresultat är åtkomliga endast för ledaren själv. ELLA finns där hon behövs –i vardagen.