Jo! För att det finns för få ledare!

Traditionellt säger vi att chef blir man utsedd till ”uppifrån” men ledare blir man erkänd som genom sina medarbetare. Man anställs alltså som chef och med det kommer ansvar och befogenheter utifrån en befattningsbeskrivning. Men det räcker inte för att bli en naturlig ledare för sin grupp, avdelning eller organisation. 

Sju sätt att skapa din ledarposition; 

1. En ledare vet var hen vill – säkerställer sitt mandat och funderar igenom sitt uppdrag innan hen börjar på det nya jobbet 

2. En ledare arbetar fram en skarp vision – tillsammans med medarbetarna 

3. En ledare utmanar och utvecklar varje individs förmågor o självständighet 

4. En ledare bygger starka team – baserade på olikhet så att man kompletterar varandra på ett bra sätt 

5. En ledare skapar bra arbetsmiljö – och ett motiverande företagsklimat 

6. En ledare lyssnar in kunderna – är tydlig med vart vi ska och kopplar sina beslut till detta 

7. En ledare kan ha fel – och våga erkänna det