Snabbguide för användare från Ellas grundare Richard Taylor. Om du vill byta språk eller saknar text  klicka på cc i menyraden.

Med ELLA vinner du snabbt resultat

  Det spenderas mycket tid och pengar på att rekrytera nya ledare, oavsett om det görs internt eller externt. När ledaren väl är på plats är förväntningarna höga både bland kollegor, medarbetare, chefens chef och chefen själv. Men ofta saknas ett bra stöd som hjälper den nya chefen att leverera i nivå med förväntningarna. Resultaten dröjer eller uteblir. Forskningen visar att uppemot 40 procent av nya ledare underpresterar, något som drabbar medarbetare, kultur och givetvis resultatet. Det är kostsamt att låta nya ledare misslyckas. Med ELLA får dina nya ledare en personlig coach som guide under de första avgörande 100 dagarna.

Ella guidar chefen i fem steg

Det unika med ELLA är att användningen skräddarsys efter individen och inriktar sig helt på att ge nya chefer en flygande start de första 100 dagarna. ELLA stödjer och hjälper den nya ledaren under alla resans faser, med inspiration, kunskap och praktiska verktyg.
Dag 1 Förberedelser
Chefen skaffar sig en tydlig bild av uppdraget. 
Dag 1-14 Positionering
Organisationen får en tydlig och relevant bild av den nya chefen.
Dag 14-45 Teambyggande
Teamet uppfattar att de har en ledare som levererar resultat och segrar.
Dag 45-70 Resultat
Verksamheten ser konkreta och synliga resultat.
Dag 70-100 Utveckling
En långsiktig plan för teamet och uppgiften.

Kontakta oss!

Nyheter

Team Sweden

Anders Åberg
Anders Åberg

Grundare och VD

Anders Åberg har många års erfarenhet att själv leda företag . Dessutom med att bistå företag och organisationer som vill utveckla sitt sätt att styra och leda verksamheten. I styrelseuppdrag, som ledarutvecklare och executive coach.
 "Jag föll direkt för ELLA då idéen presenterades för mig i våras. En genialt enkel och lättillgänglig källa att ösa ur och söka stöd från när man ska ta ett nytt ledarjobb! ELLA kommer att vara bra för Sverige, för våra företag, myndigheter och offentliga verksamheter. ELLA är en lösning på problemet att mer än 40% av chefer som byter jobb misslyckas.  problemet högst väsentligt. ” 
 KONTAKT: anders.aberg@100days.global

Ann Lapidus
Ann Lapidus

Partner

Ann Lapidus är personalvetare med lång chefs- och konsulterfarenhet inom försäljning och Human Resources. Hon har stor erfarenhet av ledningsgrupps- och styrelsearbete. Hon är ofta engagerad som interim HR-chef.
   ”Kompetenta och väl fungerande chefer är viktiga för en organisations framgång. ELLA skapar förutsättningar för att lyckas med denna utmaning.”  
 KONTAKT: ann.lapidus@100days.global

Lars Ander
Lars Ander

Medgrundare och partner

Erfaren HR chef med kompetens inom alla HR processer i tjänsteföretag, både nationellt och internationellt. Huvudspecialitet är ledar- och teamutveckling, inklusive design och genomförande av olika ledarskapsprogram i företag. Lars har också bred erfarenhet av att bygga upp rekryteringsfunktioner ”inhouse” såväl som att leda downsizing projekt. 
   ”Ella är en mycket genomtänkt och operativ ”onboarding” tjänst för nya och erfarna chefer i nya ledaruppdrag. Ella håller hög kvalitet i 100 dagar” 
   KONTAKT:lars.ander@100days.global

Anna-Karin Hedlund
Anna-Karin Hedlund

Advisory Board

Jag har varit chef i många år, i olika verksamheter och på olika nivåer och vet av egen erfarenhet att tiden för att verkligen reflektera över sin ledarroll sällan finns under de där första 100 dagarna. Man är fullt upptagen att leverera.
   "Med ELLA hade det gått snabbare att göra både och -det är jag helt övertygad om. Som konsult och rådgivare inom kommunikation har jag på nära håll följt chefsbyten, inte minst i samband med större förändringsresor. Då ligger fokus på organisationen och det missas ofta att ge de nya ledarna stöttning i den egna, nya rollen. Då hade ELLA varit ett bra komplement."
   KONTAKT: anna-karin.hedlund@100days.global

Ulrica Seldeby
Ulrica Seldeby

Partner

Mångårig erfarenhet inom HR utifrån ett affärsmässigt perspektiv med specialisering inom arbetsrätt och förhandlingar. 
 Varför Ella? Ett första intryck är viktigt och kan många gånger vara avgörande. Ella kommer att hjälpa nya chefer steg för steg och skapa trygghet för chefer och framgång för verksamheter. 
 KONTAKT: ulrica.seldeby@100days.global

Cathrine Vincenti
Cathrine Vincenti

Advisory Board

Stor erfarenhet av att utveckla globala program för talanger och ledarutveckling inom Ericssonkoncernen.  
 ”Med ELLA som verktyg för de chefer som tog hand om management trainees hade vi fått in dom snabbare i sina nya roller. En kritisk framgångsfaktor var att linjecheferna var närvarande. När cheferna själva ofta bytte jobb, hade verkligen en strukturerad chefsintroduktion varit till hjälp. ELLA kan göra skillnad i din organisation. Hjälper dig med processen, implementeringen, informationen och uppföljningen vid chefsbyten”.  
 KONTAKT: cathrine.vincenti@100days.global